Autor SLARS

Petícia k novelizácii Matričného zákona – Krádeže identity detí na matrikách SR

Petícia k novelizácii Matričného zákona – Krádeže identity detí na matrikách SR

Občianske združenie Slars o.z. pomáha v iniciovaní petícií za ochranu práv občanov SR. Kontrolu verejnej moci platenú občanmi. Petícia upozorňovala na porušovanie práv detí a na potrebu novelizácie Matričného zákona ohľadom súčasnej možnosti neskúmanému vyhláseniu v rodnom liste dieťaťa (do kolónky: Otec dieťaťa) matriky SR zapíšu aj cudziu osobu, namiesto biologického otca. Ako je to možné? Ide o porušovanie práv detí a na potrebu novelizácie Matričného zákona na Slovensku že je možné pomocou Matričného úradu zapísať aj cudziu osobu za biologického otca do rodného listu dieťaťa len na základe prehlásenia „papier“ vystaveného matkou v akomkoľvek duševnom stave a presvädčeni. Matrika totiž preukázateľne neskúma pravosť tvrdenia matky na takomto vyhlásení. Ide teda o kradež identity detí samotnou Matrikou SR? Viac informacií na on-line petícii.

Odpoveď Ministerstva vnútra SR – neexistuje štatistika o chýbajúcich otcoch v rodných listoch

Odpoveď NRSR – pri zápise do rodného listu sa neskúma, či je otec dieťaťa jeho biologickým otcom

Znovu osadenie pamätnej tabule

Znovu osadenie pamätnej tabule

 

Pozvánka na udalosť

Priatelia, dovoľujeme si vás touto cestou pozvať na znovu osadenie pamätnej tabule venovanej téme ČaroDejníc, očisteniu ich mena a vnímaním tohto archetypu súčasnými očami. Jednou z mnohých bola bratislavská čarodejnica Agatha Toott Borlobaschinová. Zapáľme spoločne sviečku spomienky na jej životný príbeh. Otvorme priestor vzdania úcty pre všetky tie ženy, ktoré boli upálené na hranici, za tie ženy, čo trpeli a museli skrývať svoju krásu, to poznanie moci prírody, ženskej múdrosti, čo robili to najlepšie čo vedeli a mohli. Nech plameň sviečky, ktorú zapalime spáli strachy v nás byť videní, byť iní a nech premení ich na úctu a rešpekt k druhým, k našej vlastnej rozličnosti. Nech je živá malá čarodejka/čarodej v každom z nás, veď je to presne to miesto, ten kotlík premeny v nás, čo najlepšie vie čo nám už neslúži a púšťa to, aby vytvorilo miesto pre nové … stíšme sa, precíťme moment medzi výdychom a nádychom … nezabudnime. Pamätnú tabuľu venuje SLARS, o.z., Slovenská spoločnosť pre kultúrne dedičstvo

Zdroj galérie

 

Ciele tretej pracovnej skupiny

Ciele tretej pracovnej skupiny

pracovná skupina má za cieľ venovať sa nasledujúcim otázkam –trvalo udržateľná ekonomika a projekty sebestačnosti, potravinová a zdrojová energetická nezávislosť a vzájomná spolupráca pri uplatňovaní úspešných projektov, projekty úspor a šetrenia, odpadové hospodárstvo, trvalo udržateľný život, podpora zachovania komunít a komunitného života, kooperatíva, napr. projekty Minizmus, Zbytočnosti, Dajme veciam druhú šancu, Nedostatky a učenie sa kreativite (Start-up projekty).

Ciele druhej pracovnej skupiny

Ciele druhej pracovnej skupiny

pracovná skupina má za cieľ venovať sa nasledujúcim otázkam – zdrojová gramotnosť, finančná gramotnosť, gramotnosť výkonu občianskych práv a efektívnej kontroly verejnej služby, recyklácia, zdieľanie zdrojov, úspory zdrojov, energetická zdrojová úspora, kooperácia, komunitné sebestačné projekty, ako ich rozšíriť, efektívne a účinne využiť, jednotlivé súvislosti medzi gramotnosťou verejnosti a jej súčasným stavom. Cieľom je vytvárať vzdelávací systém, kurzy, workshopy, dieľne a kurzy pre aktívnych občanov.

Ciele prvej pracovnej skupiny

Ciele prvej pracovnej skupiny

Pracovná skupina má za cieľ venovať sa nasledujúcim otázkam – participatívna demokracia, efektívna občianska spoločnosť a správa vecí verejných, uplatňovanie práv občanov pri správe a kontrole vecí verejných a pri kontrole verejnej služby, nástrojom ochrany a vyvíjania tlaku na efektívny výkon verejnej správy ako zdroj ušetrených zdrojov pre všetkých.

Gastrofestival komunít

Gastrofestival komunít

9. 6. 2013 od 12:00 do 19:00 h sa uskutočnil pri kaštieli vo Veľkom Bieli už 4. ročník Gastrofestivalu komunít migrantov žijúcich v SR. Všetci návštevníci spoznali svojimi chuťovými bunkami iné kultúry žijúce na Slovensku. Hudobný program obohatili predstavovania rôznych kultúr a akcia sa konala za slnečného počasia, čo využili aj rodiny s deťmi. Vstup, ochutnávanie a spolupráca ľudí z rôznych komunít pod záštitou SLARS, o.z.

Potvrdené komunity: Islamská nadácia, Africká, Turecká, Vietnamská, Latinoamerická, Iránska, Uzbekistanská, Americká, Afgánska, Kubánska. Sprievodný program moderoval Roman Kozák pre SLARS o.z.

 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text