Stránka slars.sk je dobročinný projekt vytvorený a financovaný občianskym združením. V prípade, že sa Vám tento nápad páči a radi by ste finančne podporili chod stránky, neváhajte nás prosím kontaktovať na ozslars@gmail.com

Ciele združenia

 1. Rozvoj, ochrana a prezentácia historických, duchovných a kultúrnych hodnôt na Slovensku aj jednotlivých regiónov Slovenskej republiky /ďalej len SR/
 2. Oživenie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít v jednotlivých regiónoch SR
 3. Podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rozvoja kultúrneho priemyslu a kultúrneho turizmu
 4. Rozvoj aktivít v oblasti činností múzeí, galérií a ostatných kultúrnych zariadení
 5. Pomoc Vyšším územným celkom, mestám a obciam na území SR pri rozvoji koncepcií kultúrneho turizmu a transferu najnovších poznatkov v oblasti správy a rozvoja kultúrnych zariadení
 6. Rozvoj teoretického výskumu v oblasti múzejníckej a galerijnej činnosti
 7. Podpora digitalizácie kultúrneho dedičstva SR
 8. Podpora a rozvoj európskej a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva, kultúry a umenia

Pracovné skupiny

 1. PARTICIPATÍVNA DEMOKRACIA, EFEKTÍVNA OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ A VEREJNÁ SLUŽBA
 2. GRAMOTNOSŤ
 3. SEBESTAČNOSŤ
 4. KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO, VÝMENA KNOW-HOW a OBCHODNÁ VÝMENA
Theme: Overlay by Kaira Extra Text