O nás

Kto sme

Občianske združenie SLARS o.z. – Slovenská spoločnosť pre kultúrne dedičstvo, založené dňa 25.08.2014 v Bratislave,

je zoskupenie aktívnych občanov a dobrovoľná mimovládna záujmová organizácia zameraná najmä na podporu kultúrnych, spoločenských, umeleckých aktivít detí, mládeže, aj dospelej populácie, talentov, vzdelávacích aktivít, informačných aktivít, účastí na medzinárodných podujatiach, výmenách, pracovných dielňach, festivaloch a študijných pobytoch. Súčasťou jej náplne je oblasť vzdelávania managerov pre kultúru, verejnú správu, verejnú službu a jej kontrolu, v súvislosti s hlavnými oblasťami združenia. Delí sa na 4 pracovné skupiny venované konkrétnej problematike a 1 spoločnú skupinu venujúcu sa spoločným otázkam ako administratívne a propagačné stránky fungovania občianskeho združenia, do ktorej sú zahrnutí všetci členovia automaticky.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text