Ciele tretej pracovnej skupiny

pracovná skupina má za cieľ venovať sa nasledujúcim otázkam –trvalo udržateľná ekonomika a projekty sebestačnosti, potravinová a zdrojová energetická nezávislosť a vzájomná spolupráca pri uplatňovaní úspešných projektov, projekty úspor a šetrenia, odpadové hospodárstvo, trvalo udržateľný život, podpora zachovania komunít a komunitného života, kooperatíva, napr. projekty Minizmus, Zbytočnosti, Dajme veciam druhú šancu, Nedostatky a učenie sa kreativite (Start-up projekty).