Ciele štvrtej pracovnej skupiny

pracovná skupina má za cieľ venovať sa nasledujúcim otázkam – ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, obchodná výmena, výmena know-how.