Petícia k novelizácii Matričného zákona – Krádeže identity detí na matrikách SR

Občianske združenie Slars o.z. pomáha v iniciovaní petícií za ochranu práv občanov SR. Kontrolu verejnej moci platenú občanmi. Petícia upozorňovala na porušovanie práv detí a na potrebu novelizácie Matričného zákona ohľadom súčasnej možnosti neskúmanému vyhláseniu v rodnom liste dieťaťa (do kolónky: Otec dieťaťa) matriky SR zapíšu aj cudziu osobu, namiesto biologického otca. Ako je to možné? Ide o porušovanie práv detí a na potrebu novelizácie Matričného zákona na Slovensku že je možné pomocou Matričného úradu zapísať aj cudziu osobu za biologického otca do rodného listu dieťaťa len na základe prehlásenia „papier“ vystaveného matkou v akomkoľvek duševnom stave a presvädčeni. Matrika totiž preukázateľne neskúma pravosť tvrdenia matky na takomto vyhlásení. Ide teda o kradež identity detí samotnou Matrikou SR? Viac informacií na on-line petícii.

Odpoveď Ministerstva vnútra SR – neexistuje štatistika o chýbajúcich otcoch v rodných listoch

Odpoveď NRSR – pri zápise do rodného listu sa neskúma, či je otec dieťaťa jeho biologickým otcom

Theme: Overlay by Kaira Extra Text