Ciele druhej pracovnej skupiny

pracovná skupina má za cieľ venovať sa nasledujúcim otázkam – zdrojová gramotnosť, finančná gramotnosť, gramotnosť výkonu občianskych práv a efektívnej kontroly verejnej služby, recyklácia, zdieľanie zdrojov, úspory zdrojov, energetická zdrojová úspora, kooperácia, komunitné sebestačné projekty, ako ich rozšíriť, efektívne a účinne využiť, jednotlivé súvislosti medzi gramotnosťou verejnosti a jej súčasným stavom. Cieľom je vytvárať vzdelávací systém, kurzy, workshopy, dieľne a kurzy pre aktívnych občanov.