Ciele prvej pracovnej skupiny

Pracovná skupina má za cieľ venovať sa nasledujúcim otázkam – participatívna demokracia, efektívna občianska spoločnosť a správa vecí verejných, uplatňovanie práv občanov pri správe a kontrole vecí verejných a pri kontrole verejnej služby, nástrojom ochrany a vyvíjania tlaku na efektívny výkon verejnej správy ako zdroj ušetrených zdrojov pre všetkých.